права


Освобождаване от здравноосигурителни вноски при напускане на България

За да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски в страната, българските граждани, живеещи извън родината, трябва да отговарят на няколко условия: 1. Те трябва…


Правна помощ в Германия и ЕС

Правна помощ Във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) съществуват системи за правна помощ както за граждански, така и за наказателни производства. Правото на правна…


Вашите права на пътник при полет

Летенето със самолет по вътрешно европейски дестинации предлага отлична възможност за бързо и комфортно пътуване на сравнително поносими цени. Това, разбира се, важи само за…