Преводачи и преводи

Правото е система от социални правила и норми, която служи за основен регулатор на отношенията между хората и допринася в значителна степен за социалния мир….Пътуване с домашни любимци

Всеки гражданин на Европейският съюз (ЕС) има пълното право да пътува свободно със своята котка, куче или пор, ако животното му има европейски паспорт за…
Вашите права при онлайн пазаруване

Вашите права при онлайн пазаруване – Връщане на нежелана стока Все повече българи използват интернет за извършване на покупки. Eвропейското законодателство* защитава потребителите, когато пазарувате…
Освобождаване от здравноосигурителни вноски при напускане на България

За да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски в страната, българските граждани, живеещи извън родината, трябва да отговарят на няколко условия: 1. Те трябва…