Агенцията по труда в Германия увеличава драстично наказанията

BGKontakti_penner

Федералната агенция по труда (Die Bundesagentur für Arbeit) увеличава драстично наказанията за неизрядните получателите на социална помощ Hartz-IV. За това съобщи първи BILD, базирайки своята информация на вътрешна информация от Агенцията по труда. Премълчаването и прикриването на важна и релевантна за получаването на социални помощи информация ще бъде наказвано с глоба в размер до 5000 евро. Глобата ще бъде налагана когато кандидата за помощ:

  • пропусне да даде важна информация;
  • не даде правилна информация;
  • не даде пълна информация;
  • не даде в срок информация.

Това се случва само 2 месеца след като Федералната агенция по труда издаде нареждане всички получатели на социални помощи да бъдат контролирани по-строго (Виж статия: Строг контрол за получатели на социални помощи в Германия). До сега прикриването на доходи от получатели на социални помощи не се е наказвало. Глоба беше предвидена само в случаите, когато при подаването на информация се попълнят изцяло лъжливи или фалшиви данни и информация. Който няма възможност да плати глобата ще бъде лишаван от свобода.

ВАЖНО: Новото правило влиза в сила за всички молби, които са подадени след 1 август 2016 година.

Няколко примера:

  1. Получател на социална помощ от типа Hartz-IV е пропуснал да съобщи в декларацията си, че е собственик на земеделски земи, които дава под аренда.
  2. Получател на социална помощ от типа Hartz-IV е пропуснал да съобщи в декларацията си, че е собственик на апартамент/магазин/гараж, който отдава под наем.
  3. Получател на социална помощ от типа Hartz-IV е пропуснал да съобщи в декларацията си, че гледа деца и възрастни срещу заплащане.
  4. Получател на социална помощ от типа Hartz-IV е пропуснал да съобщи в декларацията си, че е собственик на 9 местен автобус, с който извършва редовни транспортни услуги между България и Германия.
  5. Получател на социална помощ от типа Hartz-IV е пропуснал да съобщи в декларацията си, че получава вдовишка пенсия в България.

Подобни примери могат да бъдат дадени с десетки.


BGKontakti_Berlin_Althausen_OfficeПрофесионално съдействие при попълването на документи можете да получите при експертите на Консултантско бюро Берлин – Althausen Office. Координатите за контакт с тях ще намерите в мобилното приложение BGKontakti Berlin, в категория „Информация“. То може да бъде свалено и използвано напълно безплатно от тук:

За Берлин:

Adroid:  play.google.com

iPhone: itunes.apple.com

За Мюнхен: 

Adroid:  play.google.com

iPhone: itunes.apple.com

 


по материал на: www.spiegel.de