Права и задължения на участниците в пътно-транспортни произшествия в Германия

на пътна път

Пътно-транспортните произшествия настъпват неочаквано и често са причина за автомобилни повреди или пострадали лица. Тогава възниква и въпросът кой, кога и как трябва да възстанови щетите. Всеки водач на моторно превозно средство трябва да разполага със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, за да участва в пътното движение. Ето защо собственикът на автомобил, пострадал в пътно-транспортно произшествие, има право материалните му щети да бъдат възстановени от застрахователната компания на ответника. Обезщетението може да обхване претърпените загуби, пропуснатите ползи, разходите за ремонт, обезщетение за намаляване на стойността на автомобила и други.

В случай, че вследствие на пътно-транспортното произшествие автомобилът е напълно неизползваем и разходите, необходими за неговия ремонт, надхвърлят значително пазарната му стойност, правата на ощетеното лице са ограничени. Дори и при желание да ремонтира и запази автомобила в такива случаи, разходите за ремонта не трябва да бъдат поети от ответника. Застрахователната компания е длъжна обаче да плати обезщетение, чийто размер се определя от стойността на автомобила преди тоталната му повреда.

Пострадалите при пътно-транспортни произшествия лица могат да предявят претенции за пропуснати ползи, които могат да са от различен характер като например: пропуснато трудово възнаграждение, разходи за оказване на помощ или грижи в дома на пострадалия. Стигне ли се до смъртта на някой от участващите в пътнотранспортното произшествие, се поставят и въпроси за обезщетение заради загубени претенции за издръжка. При определени обстоятелства пострадалите имат право и на обезщетение за понесените нематериални (морални) вреди.

Ако пострадалото лице е виновно за катастрофата, тогава застрахователната компания на ответника може да отхвърли претенциите му. Въпросът, кой е виновникът за едно пътно-транспортно произшествие, може да предизвика дълги спорове. По принцип се приема за виновен онзи участник, нарушил правилника за движение по пътищата. Например – преминал е на червен светофар или е отнел предимството на другия участник. Не са редки случаите в практиката, когато няколко участници са допринесли за произшествието. В такива случаи е възможно частичното покриване на щетите от пътно-транспортното произшествие като размерът на обезщетението зависи от степента на вината. В тази връзка в немската съдебна практика са се наложили определени квоти, които играят роля при определяне степента на виновност.

Участниците в пътно-транспортни произшествия могат да ангажират адвокат по свой избор, чиито такси и разходи по принцип се поемат от застрахователната компания на  ответника. Същото важи за ангажирането на вещо лице, което извършва оценката на ремонтните и възстановителните разходи.

Полезни съвети

 1. Обезопасете мястото на произшествието и освободете по възможност пътя за текущото движение.
 2. Обадете се на полицията, която може да документира направените от Вас констатации, да разпита свидетелите и да състави протокол относно пътно-транспортното произшествие.
 3. Трябва да предоставите следните данни на полицията и на другите участници в пътно-транспортното поизшествие:
  • регистрационен номер на автомобила,
  • име и адрес на водача,
  • име и адрес на собственика,
  • име и адрес на застрахователната компания както и номер на застрахователната полица „Гражданска отговорност“ или на т.нар. „зелена карта“.
 4. Поискайте горепосочените данни от водача на другия автомобил.
 5. По възможност фотографирайте, документирайте или скицирайте положението на автомобилите, щетите и пътната ситуация.

Адвокатска кантора „Д-р Милушева“, Mюнхен, Германия

Mariaадв. д-р. Мария Милушевa

Grasserstraße 10
80339 München
Тел.: +498923747301
Факс: +498923747303
E-Mail: kontakt@bg-anwalt.de
Сайт: wwww.bg-anwalt.de


Прочетете други статии на адвокат д-р. Мария Милушева: