Строг контрол за получателите на социални помощи в Германия

BGKontakti_penner

Агенцията по заетостта в Германия (Bundesagentur für Arbeit) изададе нареждане всички получатели на социални помощи в Германия от типа Hartz-IV да бъдат контролирани по-строго. Проверките ще обхващат техните реални доходи, както и тези на останалите членове на домакинството, в което получателя на помощи живее.

Получателите на Обезщетение за безработица от типа Arbeitslosengeld II (ALG II) ще попаднат по лупата на котрольорите, които трябва да установят тяхното релано благосъстояние и възможни приходи.   За целта ще бъдат проверявани и всички останали членове на домакинството, в което те живеят, дори и те самите да не получават социални помощи. Проверките ще се провеждат ежемесечно, а не както до сега на всеки 3 месеца. За предприемането на по-строги строги мерки информира вестник Bild, който се позовава на вътрешна информация.

 Новите мерки ще засегнат основно родителите (Eltern) и партньорите (Lebenspartner) на социално слаби, когато живеят под един покрив. Стрикната контрола на тези хора се счита за нужна от Агенцията по заетостта:

„…защото техните приходи и собственост при определени обстоятелства трябва да бъдат взети под внимание при получателите на социални помощи“,

цитира вестник Bild от  документ.

Социални помощи в Германия от типа Hartz IV или Arbeitslosengeld II има за цел да подсигури основното препитание (Lebensunterhalt) на получателя. В някаква степен наименованието е подвеждащо – получаването на Обезщетение за безработица (Arbeitslosengeld) не е условие за получаване на ALG II. Нуждаещите се могат да получават този тип социална помощ в допълнение към други техни приходи. По принцип Hartz IV се получава само и единствено тогава, когато всички останали възможности за  препитание са изчерпaни (примерно други социални помощи или лично имущество).  Получателите на този тип социална помощ могат да допълват приходите си чрез финансираната от държавата Работа за едно евро (Ein-Euro-Job).


BGKontakti БАВАРИЯBGKontakti – полезните контакти с българи в Германия събрани на едно място – лекари, зъболекари, адвокати, консултанти, брокери на имоти, застрахователи, счетоводители и много други.

За Берлин:

Adroid:  play.google.com

iPhone: itunes.apple.com

За Мюнхен: 

Adroid:  play.google.com

iPhone: itunes.apple.com

 


По материла на: www.zeit.de