Tеатралният курс за деца към дружество „Единство“ е във ваканция до 29.08.2016

masks-308614_1280

Театралният курс за деца към дружество „Единство“, в Мюнхен е в лятна ваканция. Занятията с малчуганите ще започнат отново на 29.08.2016 г., от 17.30 до 19.30 часа, в помещенията на руския културен център GOROD.

Проектът за театрално-езиково обучение е предвиден за деца от 7 до 13 години и се предлага с цел да подобри и затвърди познанията на майчиният език (български), както и да развие в учениците кординативо-двигателна сигурност, овладяване на гласовия диапазон, възприятие на тялото, жестовете като начин на комуникация, развитие на въображението.

Заниятията на Театралната група се провеждат всеки понеделниик от 17.30 до 19.30 часа в помещенията на руския културен център GOROD на Hansastraße 181, 81373 München (1 етаж, стая номер 5).


BGKontakti_BayernКоординатите за контакт с Дружеството за взаимопомощ „Единство“ може да намерите в българското мобилното приложение BGKontakti Bayert,  в категория „Информация“, заедно с още 140 полезни контакти с българи в Байерн – лекари, зъболекари, адвокати, преводачи, брокери, застрахователи и т.н. Мобилното приложение може да бъде инсталирано и използвано безплатно на вашия телефон от тук:

Adroid:  play.google.com

iPhone: itunes.apple.com


Контакт:
Postfach: 210369, 80673 München
Мейл: info@bg-initiative.de
Интернет: www.edinstvo.de
Фейсбук: Bulgarischer Selbsthilfe Verein “ Edinstvo“ e.V.

Bakverbindung:
Edinstvo e.V.
Kontonummer 3687384
BLZ 66090800
BBBank
IBAN DE 9866 0908 0000 0368 7384
BIC GENODE61BBB


Срещи на дружеството през 2016 година:
18.09.16 – „Немската образователна система“, гост Ралица Тодорова и Калина Каймаканова
16.10.16 – „Правата ми при договор за наем на жилище“, лектор Д-р Мария Милушева
06.11.16 – „Информационна среща за предстоящите избори за съвет на чужденците в Мюнхен“, лектор Димитрина Ланг
20.11.16 – „Немската данъчна система, данъчна декларация“, лектор Павел Маджаров
18.12.16 – Общо събрание на дружество Единство и Коледно тържество