Пенсионна осигуровка в Германия (Pensionsvorsorge)

old-age-164760_1280

За много от младите хора е важно допълнителното пенсионно осигуряване. Голяма част от дошлите в Германия българи са работници на възраст 25 – 40 години. Основният проблем за повечето от тях е, че работят по-часово или дори на черно, в следствие на което не им се зачитат години стаж за пенсия нито тук, нито в България. Докато  човек е млад рядко си мисли за живота, който трябва да води на пенсионна възраст. Времето обаче минава много по-бързо отколкото си представяме.

За да има човек право на пенсия, трябва да има определен брой години с осигуровки в „Пенсионната каса“. Медицината се е подобрила, което води до дълголетие и пенсионната възраст се качва постепенно. Паралелно с това, в развитите държави се наблюдава тенденция на намаляване на раждаемостта. Голяма част от жените планират първо кариерата и на възраст след 30 год. тепърва започват да мислят за деца. Всичко това води до всеобщо застаряване на населението в тези държави. Един ден младите, които трябва да финансират нашите пенсии, няма да са достатъчно на брой, което ще води до значително по-ниски пенсии отколкото очакваме.

Ако някой си мисли, че пенсионни вноски в пенсионната каса са гарантирани за старините му, бърка, защото това са фиктивни пари. Сегашните работещи финансират сегашните пенсионери (Umlageverfahren). Ако преди години трима работещи са осигурявали финансирането на един пенсионер, то в бъдеще ще бъде само един работещ за един пенсионер.

За да запази човек стандарта си на живот, е важно да помисли навреме за допълнително пенсионно осигуряване. Това са сигурните пари, с които той ще може да разполага. За целта е препоръчително да се избере една сигурна (по-малко рискова) спестовна форма.

Месечната премия се изчислява въз основа на възрастта, на това колко искате да получавате като допълнителна пенсия в бъдеще или зависи от Вашите възможности – колко искате/можете да отделите на месец сега за вноски, като при различните застрахователни продукти има фиксиран минимум.


BGKontakti_Expert_BG

Професионално съдействие при избора и сключването на застраховки ще получите при експертите от EXPERT BG в Берлин. Подробна информация за фирми и услуги на българи в Германия ще намерите в мобилното приложение за смартфони BGKontakti Berlin иBGKontakti Bayern – полезни и важни контакти с български лекари, зъболекари, адвокати, консултанти, брокери на имоти, застрахователи, счетоводители и много други. Приложенията могат да бъдат свалени и използвани напъно безплатно от тук:

За Берлин:

Adroid:  play.google.com

iPhone: itunes.apple.com

За Мюнхен: 01

Adroid:  play.google.com

iPhone: itunes.apple.com