Митнически ограничения в Европейския съюз

travel-778338_1280

Колко кутии цигари и какво количество алкохол можем да внесем в Германия?

Желязната завеса отдавна е в полето на историческите събития от края на миналия век. Вече 31 години в сила е Шенгенското споразумение благодарение, на което днес над 400 милиона души могат напълно свободно, без да преминават граничен контрол, да прекосяват територия от 4 312 099 квадратни километра. Изключение тук правят случаите, когато се издирват лица, заподозрени в извършване на престъпление. Или друг добре вече познат пример от последната година – налагането на определени мерки за сигурност, заради бежанската вълна. В определени случаи, на територията на определена страна, също е възможно да се извършват и проверки на лица и превозни средства, които целят разследването на митнически престъпления.

Напред с този либерален режим на пътуване има някои специфични изисквания за транспортирането и пренасянето на определен вид стоки.

С оглед предотвратяването на контрабанда, пренасянето на оръжия, наркотици или акцизни стоки, както и данъчни нарушения, са приети някои определени ограничения за вноса на определени стоки от една държава в друга. Първо ще разгледаме какви са конкретните рестрикции за българите.

Заради все още различните нива на акциза страни като Хърватия, Унгария, Румъния, Латвия и Литва, както и  България имат право да пренасят до:

 • 250 гр. тютюн,
 • 50 пури,
 • 100 пурети,
 • 15 кутии цигари (300 къса)

Добрата новина е, че ограниченителният режим за цигарите от 15 кутии, специално за България, ще отпадне през 2018 г. (Това е регламентирано в чл. 10 на Директива 2011/64/ЕС и е валидно до 31.12.2017 г.)

С други думи – при внасянето на това количество няма изискване за попълване на декларации или заплащане на мито.

Заради това, че все още България не е част от Шенгенското пространство българските граждани могат да носят със себе си до:

 • 1 литър спиртни напитки
 • 2 литра напитки, които са с ниско съдържание на алкохол (вермути, ликьори и други
 • подобни)
 • 2 литра вино

Извън тези държави всеки, който иска да носи със себе си цигари трябва да знае, че ограничението е до 40 кутии (800 къса), а за алкохол:

 •  10 литра спиртни напитки
 • 20 литра непенливо вино
 • 90 литра вино (от които не повече от 60 литра пенливо вино)
 • 110 литра бира;

ВАЖНО: Важно е да се отбележи, че в Германия няма точно определен лимит за внос на вино от друга държава-членка на ЕС, поради което това се извършва по преценка на митническите органи.  За хората, които пътуват с въздушен транспорт тези количества са както следва: В багажа на един пътник (независимо дали е ръчен или регистриран) може да бъде превозван общо 1 кг тютюн – насипен или под формата на:

 • Пурети 400 бр.
 • Пури 200 пури
 • Цигари – 40 кутии (по 20 броя всяка кутия)

Тези правила не важат за пътници на възраст под 17 г., на които изобщо не е разрешено да носят алкохол или тютюневи изделия.

Ако трябва да обобщим най-важното, което трябва да знае всеки гражданин, който пътува от една страна-член на ЕС в друга е, че може да внася стоки без заплащане на мита и такси, доколкото те са предназначени за лично ползване, а не за препродажба.

Как стои въпросът с пренасянето на пари?

Както българите, така и всички останали граждани от ЕС могат да носят със себе си до 10 хиляди евро. Суми над тази трябва да бъдат обявени пред митническите власти при пътуване в рамките на ЕС и в частност при влизане на територията на Германия. При наличие на друга, чужда валута, тя се изчислява според курса на деня и по тази причина също трябва да бъде декларирана. Освен това на деклариране подлежат също така чекове, ценни книжа, благородни метали и скъпоценни камъни. Ако това не бъде направено има опасност да бъдат конфискувани. Тези правила не важат за бижутата.

По отношение на оръжието притежателите на ловно или спортно такова, няма пречка да го носят със себи си на територията на ЕС и Конфедерация Швейцария. Условието е обаче да имат т.нар. европейски паспорт за огнестрелно оръжие „Europäischer Feuerwaffenpass“. Тук трябва да отбележим, че в някои страни на ЕС могат да се закупят предмети, които са забранени съгласно немското право за притежание на оръжие. Това са например оръжия от типа нунчако, специални ножове, метални пръти, боксове, електрошокови уреди, без РТВ разрешителен знак, специални спрейове без съответен служебен разрешителен знак и т.н.

Повече информация за ограниченията при вноса на стоки на територията на Федерална Република Германия ще намерите на интернет страницата на митническите служби www.zoll.de


Автори: Александър Милушев и Димитрина Пандурова

(адвокатска кантора „Д-р Милушева“, Mюнхен, Германия)

Mariaадв. д-р. Мария Милушев

Grasserstraße 10
80339 München
Тел.: +498923747301
Факс: +498923747303
E-Mail: kontakt@bg-anwalt.de
Сайт: wwww.bg-anwalt.de