Права и задължения при полицейска проверка в Германия

arrest-1399968_1280

Какви права и задължения имат гражданите при полицейска проверка на територията на Федерална Република Германия?

Извършването на проверка на гражданите е прерогатив на полицейските органи на всяка държава с оглед запазването на установения обществен ред. Настоящата статия има за цел да предостави информация относно правата и задълженията на физическите лица при извършване на проверка от полицейските органи на територията на Федерална република Германия.

I. Право на полицията да спира и проверява граждани без причина

Полицията няма право да ограничава свободата на гражданите без определена причина. Спирането или проверката трябва да бъдат следствие от конкретно подозрение за извършено нарушение или престъпление. При наличието на предвидени в закона обстоятелства съществува възможност проверка да бъде извършена и с цел предотвратяване на престъпление. Пример за такова обстоятелство е движението с автомобил по пътна отсечка, за която е известно, че се използва за трансфер на бежанци, наркотици, оръжие и т.н.

Условията, при които се осъществява полицейската проверка, са подробно уредени в законодателството на различните немски провинции. Например законът за полицията на провинция Бавария предвижда извършването на проверки на места, където се упражнява проституция. При особени обстоятелства законът допуска полицията да извършва проверки и на по-големи територии. Такъв е случаят с град Хамбург, където през 2014 г. след опасни размирици цели квартали на града биват обявени за „опасна зона“, вследствие на което полицията получава правото да извършва проверки на физически лица без наличието на конкретна причина.

II. Въпроси, които полицейските органи имат право да задават

При извършването на превантивна проверка на лица полицията има право да предприеме действия, които целят установяването на тяхната самоличност. В тази връзка на лицето могат да бъдат задавани въпроси относно неговото име, дата и място на раждане, адрес и националност и съответно да му бъде поскан документ за самоличност – лична карата или международен паспорт.

Важно е да се отбележи, че лицата не са длъжни да отговорят на въпроси, които не са свързани с тяхната идентификация.

Често срещана практика за получаването на допълнителна информация е задаването на различин въпроси като например „Къде бяхте тази вечер?“ или „Къде отивате?“. Трябва да се има предвид, че полицията не може да принуди лицето да отговоря на такива въпроси, но доброволното предоставяне на информация от такъв характер може да доведе до пораждане на подозрения у полицейските служители. В този случай е препоръчително отговорите да бъдат кратки и учтиви, като това ще доведе до деескалация и ще предпостави бързото приключване на проверката.

Гражданите трябва да оказват съдействие на полицейските органи в процеса по установяване на тяхната самоличност. В противен случай полицейските служители имат право да обискират лицето, неговия автомобил или да отведат лицето в най-близкото полицейско управление, където неговата самоличност да бъде установена и т.н.

III. Критерии за избор за лицата при проверка на случаен принцип

Въпросът за начина, по който полицейските органи вземат решение за извършването на проверка, винаги е пораждал спорове. Въпреки наличието на възможност за извършването на „случайни“ проверки при определени условия, произволността е недопустима. Не е допустимо едно лице да бъде проверявано само заради неговата принадлежност към определена възрастова група (тийнейджър) или заради националната му принадлежност. Особено спорни в този контекст са т. нар. „независими от подозрение проверки на лица“, правени във влакове, на железопътни и автобусни гари, на летища и в погранични райони. Федералната полиция разследва предимно нелегални имигранти и хора, занимаващи се с трафик на бежанци, наркотици, и лица, които проституират. Изборът на проверяваните лица се прави въз основа на т.нар. „расово профилиране“, което е свързано с външни физически белези като расова принадлежност. Тези проверки могат да доведат до нарушаване на човешките права и по-точно на забраната за дискриминация въз основа на въшни белези.

Най-важната информация e:

Полицията има право да извършва проверки на лица, само ако е налице конкретна причина да се смята, че лицето е извършило или планира извършването на престъпление;
Без наличието на конкретна причина полицейските служители имат право да извършват само действия, чиято цел е установяването на самоличността на проверяваното лице;
Лицата не са длъжни да отговарят на въпроси, извън тези, свързани с личните им данни;
Изборът на проверявано лице въз основа само на външни белези като расова принадлежност или възраст е произволен и недопустим. Ако след извършена полицейска проверка, смятате, че е възможно настъпването на усложнения, своевременно се свържете с адвокат.

Ако имате случаи по въпроси относно проверка и задържане от полицията в Германия, то Ви молим да се обърнете директно към адв. Мария Милушева, която е специалист по наказателно право. Нейните данни за контакт са:

Mariaадв. д-р. Мария Милушева

Grasserstraße 10
80339 München
Тел.: +498923747301
Факс: +498923747303
E-Mail: kontakt@bg-anwalt.de
Сайт: wwww.bg-anwalt.de


Прочетете други статии на адвокат д-р. Мария Милушева:

ruskov_2

Източник на информацията: www.ruskov-law.eu