Нови цени за роуминг в ЕС от 30 април 2016 г.

BGKontakti_telefon

От 30 април 2016 година влиза в сила регулация на цените за използване на мобилни телефони (разговори, SMS, интернет) в роумниг, в рамките на Европейския Съюз (ЕС). Това означава, че независиомо в коя от 27-те членки пребиваваме, цените за роуминга ще бъдат едни и същи:

Изходящи гласови повиквания: (време) – същата тарифа като националната + до 0,05 евро
Входящи гласови повиквания: (време) – същата тарифа като националната + до 0,01 евро
Изпращане на SMS (брой) – същата тарифа като националната + до 0,02 евро
Интернет (MB) – същата тарифа като националната + до 0,05 евро Максималната цена е определена за МВ, но таксуването е за КВ.

Тези максимални цени важат за всички, освен ако не сте сключили договор за специална услуга или пакет. Вашият доставчик може да ви предложи по-ниски цени, затова е добре да разгледате офертите. Минималната продължителност на разговор в роуминг в рамките на ЕС по отношение начисляването на допълнителната такса е 30 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда.

С приетите изменения и допълнения се гарантират възможностите за прилагане на планираните действия в Регламента на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за еднакво и недискриминационно третиране на трафика при предоставянето на услуги за достъп до интернет и за защита на съответните права на крайните потребители. Предвидени са санкции за доставчици, които блокират, забавят, променят, ограничават, упражняват намеса, влошават качеството или дискриминират специфично съдържание, приложения или услуги достъпни чрез интернет. Държавите членки на ЕС са длъжни да приемат разпоредби за въвеждането на пропорционални, ефективни и възпиращи санкции. Те са необходими ако има нарушения на регламента. Трябвало само да се вземат и всички необходими мерки за гарантиране на неговото прилагане.

Какво да предприемете, ако нещо не е наред

Ако смятате, че вашият доставчик на услуги е нарушил правата ви по отношение на цените и условията за предоставяне на роуминг услуги: свържете се с доставчика/продавача, уведомете го за вашите права и неговите задължения и поискайте проблемът да бъде отстранен, преди да бъдете принуден да го отнесете към по-висша инстанция; след това, ако не сте доволен от отговора на доставчика, можете да се свържете със съответните национални регулаторни органи от тук: www.berec.europa.eu Те може да имат пълномощия да разрешат спора. В много случаи те са въвели специални процедури за безпристрастно и бързо разрешаване на проблеми. Можете да изпращате жалби до тях относно условията по договор, качеството на услуга, достъпа до мрежи и услуги и роуминг услугите.

От 15 юни 2017 г. пък няма да има никакви допълнителни такси за роуминг, а телекомуникационните услуги ще се таксуват на същата тарифа като националната. Таксата за роуминг отпада, при условие че използвате телефона си в чужбина временно. Все още ще могат да ви таксуват за постоянно използване на SIM карта в друга страна.