Глоба за българи, които излизат в чужбина без предупреждение

войник в казармавойник в казарма

Промени в Закона за резерва предвиждат, всеки български гражданин, зачислен в запаса, да уведомява военните, ако ще напуска родината и пребивава в чужбина повече от 6 месеца. Задължение да уведоми военните има и при завръщане му в страната. За нарушителите е предвидена глоба в размер между 270 лв. и 1000 лв.

Промените в Закона за резерва бяха пуснати за обществено обсъждане тази седмица. С тях Министерството на отбраната иска да върне практиката от близкото минало за задължителност на мобилизационните назначения, както и за санкции при неизпълнението им. За тях информира в. „Сега“.

Задължение да уведомяват военните ще имат и жените, които се водят в запас, но излизат в отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и отглеждане на дете. Глоба ще грози всеки, който не си пази документите за мобилизационно назначение за военно време, пише още в проекта. От него обаче не става ясно дали новите текстове ще се отнасят за заварено положение, тъй като стотици хиляди българи живеят зад граница от години. Това не е изрично уточнено, което означава, че всеки българин, зачислен в запаса, но е извън пределите на България, ще трябва да уведоми военните. Засега не е ясно колко българи в чужбина подлежат на запас. Затова най-вероятно ще започне и нова кампания по връчване на мобилизационни назначения. За да се случи това, от МО планират да възстановят и военните окръжия в градовете. В момента Централното военно окръжие има на подчинение военни формирования, които ще бъдат трансформирани в окръжия.

Кампанията по връчване на повиквателни заповеди от военните се провежда всяка година, но в последно време техният брой се увеличава. Само за първите два месеца на миналата година бяха връчени заповеди на 7306 мъже. През 2014 г. техният брой е бил 19 168, а през 2013 г. – 7038 души. С новите текстове се променя и пределната възраст за зачисляване в запаса. За войниците, сержантите, офицерските кандидати и младшите офицери ще е 55 г. За старши офицерите – 60 г., а тези с висши военни звания – 63 г. Българите, които са без военна подготовка, но имат специфични военноотчетни специалности, ще се водят на отчет до 55 г. Министерството на отбраната се е отказало от плановете си да зачисли в запаса и неслужилите младежи.

В края на февруари от МО лансираха идеята армията да води на военен отчет и младежи, които не са ходили в казармата след отмяната на наборната военна служба. Ставаше дума за мъже и жени между 18 и 32 години. От МО се надяваха така да попълнят резерва за военно време. След премахването на наборната служба в резерва се зачисляваха само мъжете, които са минали казарма, и бившите военни.