Вашите права при онлайн пазаруване

Вашите права при онлайн пазаруване – Връщане на нежелана стока Все повече българи използват интернет за извършване на покупки. Eвропейското законодателство* защитава потребителите, когато пазарувате онлайн стоки от търговец, регистриран в ЕС. Преди обаче да пристъпите към своята покупка, искаме да ви дадем няколко полезни съвета и да ви запознаем с правата ви на потребител.

Право да анулирате покупката
В държавите-членки на ЕС за договори, сключени след 13 юни 2014 г., имате право да се откажете от своята онлайн покупка, (както и от покупки, направени извън магазин напр. от амбулантен търговец, по телефона или по пощата) в срок от 14 дни Това е „период за размисъл“, който започва да тече от деня, в който получите поръчаните продукти. Може да решите да анулирате поръчката, поради каквато и да е причина, в рамките на „периода на размисъл“, дори ако само сте си променили мнението.
За да реализирате правото си на отказ, трябва недвусмислено да информирате търговеца за решението си да се откажете от покупката. Това може да направите по различни начини, например като добавите писмена декларация към стоките, които връщате по пощата, или като изпратите факс или електронно съобщение. Не е достатъчно само да върнете стоките! При доставката, заедно със закупената стока, продавачът трябва да ви предостави стандартен формуляр за отказ, който можете, но не сте длъжни да използвате, за да го уведомите за своя отказ.
Търговецът трябва да ви върне заплатената сума в срок от 14 дни от получаването на уведомлението за отказ, но може да забави възстановяването, ако не е получил стоките или доказателство, че сте му ги изпратили. Трябва да изпратите стоките на търговеца до 14 дни, след като сте го информирали, че искате да се откажете.

ВАЖНО: Възстановената сума трябва да включва всички заплатени от вас разходи.

Вие ще трябва да заплатите разходите за връщане на стоките на търговеца. За обемисти стоки (като например големи домакински уреди), още при договаряне на покупката търговецът трябва да ви информира за приблизителните разходи за връщане на стоките. Проверете дали търговецът ви е информирал, че трябва да поемете разходите по връщането на стоките по време на периода за размисъл. Ако не е направил това, той трябва да поеме и тези разходи.

Внимание! Моля, имайте предвид, че не можете да използвате стоките, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.
Имайте предвид също, че за цифровото съдържание (напр. за изтегляне или поточно предаване на музика или видео) важат специални правила.

Някои изключения

– 14-дневният период за размисъл не важи например за: билети за самолет и влак, билети за концерт и хотелски резервации за конкретни дати;
– храни и напитки, които ви се доставят редовно (например доставки на млекар);
– стоки, изработени по поръчка или явно персонализирани (например костюм, ушит по поръчка) запечатани носители на данни, като например DVD-та, които сте разпечатали след получаването им;
– покупки от частно лице, а не от професионален търговец.

Можете също така да се откажете от договор за услуги (например абонамент за интернет услуги, сключен онлайн или с амбулантен продавач). Имате 14 дни да се откажете от сключването на договора. Ако искате търговецът да започне да предоставя услугата веднага, без да се изчаква изтичането на 14-дневния период, трябва да поискате това изрично. Ако все пак решите да се откажете след започване на услугата, трябва да платите за периода, през който сте я използвали. Ако договорът за услуги (например ремонт на жилище) е изцяло изпълнен преди края на 14-дневния срок за отказ, повече не можете да се откажете.

* От 13 юни 2014 год. в целия ЕС се прилагат разпоредбите на ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите (за договорите, сключени след 13 юни 2014 г.). На адрес http://eur-lex.europa.eu можете да се запознаете с пълния текст на директивата и с приложението „ПРИЛОЖЕНИЕ I – Информация относно упражняването на правото на отказ“