Употреба на българската европейска здравна карта в Германия

Европейска здравна картаЕвропейска здравна карта

Благодарение на европейската здравна карта всички граждани могат да се възползват от медицински грижи на територията на Европа, включително и в Германия. Категориите на здравноосигурителната система в Австрия може да се разгледа по следния начин:

1. Здравноосигурителна институция по място на престой
2. Прегледи при лекар или зъболекар
3. Медикаментозни препарати
4. Болнично лечение
5. Временна неработоспособност

Германската Здрава каса на местно ниво използва името Allgemeine Ortskrankenkassen (АОК). Предоставя се от упълномощените лица (лекъри, билници, аптеки), предоставящи услуги за сметка на здравноосигурителната институция. Срещу рецепта се предоставят медикаменти в германските аптеки, като лекарствата може и да се доплащат .
Хоспитализацията в германско болнично заведение се осъществява чрез представяне на направление от лекуващия лекар. Удостоверенията за временна нетрудоспособност се изпращат в Allgemeine Ortskrankenkassen (АОК)10. Едно копие трябва да се предостави и на българския работодател, в случаите в които български гражданин е в командировка.