Адреси на български институции в Германия

Консулска сужба БерлинКонсулска сужба Берлин

Посолство на Република България в Берлин

(Botschaft der Republik Bulgarien in Berlin)
Mauerstrasse 11, 10117 Berlin

Тел: +4930 – 201 0922 до 26 (централа);
Факс: +4930 – 208 68 38 (посолство)
Е-mail: info@botschaft-bulgarien.de

 

Консулска служба към Посолството (Konsularabteilung)

Mauerstrasse 10, 10117 Berlin
Teл: +4930 206 48 935; +4930 206 48 936
Телефон при неотложни спешни случаи: 0049 176 122 99 190
Е-mail: konsul@botschaft-bulgarien.de

Приемно време: понеделник, вторник, четвъртък и петък – от 09.00 до 13.00 ч., сряда – от 14.00 до 17.00 ч.;
Телефонна информация: понеделник,вторник, четвъртък – от 14.00 до 15.30 ч.

Дипломатическо бюро при Посолството на Република България в Бон
(Außenstelle der Botschaft der Republik Bulgarien in Bonn)

Auf der Hostert 6, 53173 Bonn
Тел.: +49228 – 36 30 61 до 64 (централа)
Факс: +49228 – 35 82 15 (Дипломатическо бюро)
Е-mail: bulbot-bonn@gmx.de

Консулска служба – консулски окръг: Бремен, Долна Саксония (западна част), Северен Рейн-Вестфалия, Хесен, Райнланд Пфалц, Саар

Тел.: +49228 363061 (62)
Факс: +49228 351028
Е-mail: bulbot-ks-bonn@gmx.de

Приемно време: понеделник, вторник, четвъртък, петък – 09.00 ч. – 12.00 ч.; сряда – 14.00 ч. – 16.00 ч.
Информация по телефона: понеделник, вторник, четвъртък, петък – 14.00 ч. – 16.00 ч.
Автоматична телефонна информация: 0049 (0) 228 3683182 ; 0049 (0) 228 3683019

Генерално консулство на Република България в Мюнхен
(Generalkonsulat der Republik Bulgarien in München)

Walhallastraße 7, 80639 München
Тел.: +4989 – 171 176 14; +4989 171 176 15
Факс: +4989 – 155 006
Е-mail: munich@generalkonsulat-bulgarien.de
info-konsular@generalkonsulat-bulgarien.de

Консулска служба – консулски окръг: Бавария и Баден-Вюртемберг

Teл. +4989 155 028
Автоматична телефонна информация: по всяко време на тел. +49 89 17117617
Телефон само за спешни случаи в почивните дни: +49 172 888 10 57

Приемно време: понеделник, вторник, четвъртък и петък – 9.30 ч. – 12.30 ч.; сряда – 14.00 ч.– 16.30 ч.
Телефонна информация по консулски въпроси: понеделник, вторник и четвъртък – 14.00 – 15.30 ч.

Be the first to comment on "Адреси на български институции в Германия"

Leave a comment