Препоръки за хора в неравностойно положение

хора в неравностойно положениехора в неравностойно положение

Съвет при проверката за сигурност за хора с увреждания

Тези съвети се предоставят, за да помогнат на хората с увреждания да преминат през процеса на проверката за сигурност. Тези съвети не включват всичко и имат само за цел да отправят препоръки и съвет на пътниците. Тези съвети се актуализират периодично, за да отразят промените, които настъпват в процеса на проверките на контролнитеа пунктове за сигурност.

Общи положения

• Помнете, че винаги можете да поискате и може да бъде извършена уединена проверка.
• Проверете дали лекарствата са етикетирани правилно (етикет, написан от специалист и който идентифицира лекарството или името на производителя или фармацевтичен етикет).
• Препоръчва се да уведомите предварително авиокомпанията, с която ще летите, ако имате специални нужди или се нуждаете от помощ на летището.
• Препоръчва се да уведомите предварително авиокомпанията, с която ще летите, ако се нуждаете от представител на авиокомпанията, който да ви придружи/помогне до вашия изход за самолета.
• Препоръчва се да проверите в авиокомпанията Ви относно процедурата за получаване на пропуск/разрешително за придружителя/помощника Ви, за да Ви придружи през контролния пункт за проверка на сигурността до вашия изход.
• Ограничението за носене само на една чанта за ръчен багаж и на лична вещ (например дамска чанта или куфарче) за всеки пътник не се отнася за лекарства, оборудване, помощни средства за движение или помощни съоръжения за пътници с увреждания.
• Помощни средства за движение и помощни съоръжения, които се разрешават през контролните пунктове за проверката за сигурност, включват: бастуни, патерици, проходилки, протезни средства, ортопедичен апарат за тяло, инвалидни колички, тротинетки, средства за увеличаване на ръста, устройства за писане с брайлова азбука, плочи за писане и писци за писане, помощни животни и оборудване/материали за диабетици, както е посочено по-долу.
Хора с двигателни недъзи
• Като преминете през контролния пункт за проверката за сигурност, не се колебайте да помолите служителя, извършващ проверката, да Ви помогне по отношение на помощните средства за движение или предметите, които носите.
• Ще ускорите процеса на проверката, ако уведомите служителя, извършващ тази проверка, за степента ви на инвалидност (напр. дали можете да ходите, да стоите или да си вдигате ръката).
• Уведомете служителите, извършващи проверката, за специално оборудване или за средства, които ползвате, и къде се намира това оборудване върху вашето тяло. Това ще помогне на служителя, извършващ проверката, да бъде внимателен по отношение на това оборудване, ако е необходимо физическо претърсване.
• Нека служителите, извършващи проверката, да знаят, ако не можете да си махнете обувките, когато е необходимо допълнителна проверка.
• Ако можете да си махнете обувките, помолете служителите, извършващи проверката, за помощ, ако е необходимо.
• За да се ускори процесът, проверете дали всички чанти и вещи, които са окачени или поставени под или върху оборудването, са поставени на лентата на рентгеновия апарат за проверка.
• Помолете служителя, извършващ проверката, да ви помогне за събирането на вещите, които носите, и помощните средства, след като проверката по рентгеновия апарат е приключила.

Хора с увреден слух или зрение увреждане на слуха

• Ако процесът на проверка не Ви е ясен, помолете служителя, извършващ проверката, да Ви напише информацията или да гледа право във вас и да повтаря бавно информацията.
Хора с увредено зрение

Помолете служителя, извършващ проверката:

• Да обясни процедурите за сигурност.
• Да опише каква е следващата стъпка.
• Да Ви каже къде се намира металният детектор.
• Когато ще преминете през металния детектор.
• Да Ви каже, когато има препятствия, които трябва да избегнете.
• Уведомете служителя, извършващ проверката, когато има нужда от някого, който да Ви придружи по време на процеса на проверка.
• Уведомете служителя, извършващ проверката, ако проверката с рентгенови лъчи (например устройства за писане с брайлова азбука) може да увреди оборудването, което може да използвате. Поискайте средството да бъде визуално и физически проверено вместо проверка с рентгенови лъчи.
• Помолете служителя, извършващ проверката, да Ви помогне да си вземете нещата, които носите, и помощното средство, след като приключи проверката с рентгеновите лъчи или физическата проверка.
• Помолете служителя, извършващ проверката, да Ви даде компютъра Ви или други електронни вещи, които са изисквали допълнителна проверка.
• Помолете служителя, извършващ проверката, да Ви упъти устно към изхода за самолета, след като е приключил процесът по проверката.

Помощни животни и кучета-водачи

• Няма документация, която изисква помощните животни да преминат през контролния пункт за проверка на сигурността.
• Помощното животно/кучето-водач и неговите вещи изискват физическа проверка (т.е. дали те минават през металния детектор заедно, или животното върви пред или зад потребителя, като потребителят непрекъснато контролира животното, като го държи на каишка, сбруя/оглавник, и др.)
• Посъветвайте служителя, извършващ проверката, как най-добре да провери помощното животно или кучето-водач.
• Тази проверка включва: животното и неговите принадлежности (нашийник, сбруя, каишка, каиши на гърба, жилетка и др.)
• Помолете служителя, извършващ проверката, да не маха принадлежностите от животното в този момент на пътуването, тъй като това е знак за животното, че не е на работа.
• Помощните животни и кучетата-водачи не трябва да бъдат отделяни от техния стопанин.

Скрити недъзи

• Пътниците със скрито увреждане могат, по тяхно желание, да уведомят служителите, извършващи проверката, че имат скрито увреждане и могат да се нуждаят от малко помощ или трябва да се движат по-бавно от другите.
• Членовете на семейството или пътуващите придружители също могат да уведомят служителите, извършващи проверката, че те пътуват с някого, който има скрито увреждане, което може да накара това лице да се движи малко по-бавно, да се развълнува лесно и/или му е необходимо допълнително внимание.
• Уведомете служителите, извършващи проверката, че имате специално оборудване, което не може да мине през рентгеновия апарат. Поискайте физическа или визуална проверка на оборудването ви вместо проверка с рентгенови лъчи.
• Уведомете служителите, извършващи проверката, че искате да седнете, преди да е приключила проверката.
• Диабетици.
• Уведомете служителя, извършващ проверката, че имате диабет и че носите необходимите Ви лекарства и приспособления.
• Проверете дали инсулина (шишенца или кутия с ампули), инжектори, писалки, апарати за венозни вливания и предварително напълнени спринцовки са подходящо маркирани (професионално отпечатан етикет, идентифициращ лекарството, името на производителя или фармацевтичен етикет).
• Няма ограничение относно броя празни спринцовки, които имате право да пренесете през контролния пункт за проверка на сигурността; въпреки това трябва да носите инсулин, за да пренесете празни спринцовки през контролния пункт.
• Ланцети, глюкомери, ленти за тестване на кръвната захар могат да се внесат през контролния пункт за проверка на сигурността.
• Уведомете служителите, извършващи проверката, ако носите помпа за инсулин, и ги помолете да инспектират визуално помпата, тъй като не можете да я махнете от себе си.
• Помпите за инсулин и консумативите трябва да се придружават от инсулин с професионално отпечатани етикети, както е посочено по-горе.
• Ако е възможно, уведомете служителите, извършващи проверката, когато/ако в момента нивото на кръвната Ви захар е ниско и се нуждаете от медицинска помощ.
• Лица с пейсмейкъри.
• Препоръчва се лицата с пейсмейкъри да носят Идентификационна карта за пейсмейкър (ИД), когато се преминава през охраната на летището.
• ИД карта за пейсмейкър обикновено се издава от Вашия лекар или от болницата, в която Ви е поставен имплантантът.
• Тази ИД карта може да Ви е от полза, когато се опитвате да преминете през охраната на летището.
• Уведомете служителя, извършващ проверката, че имате имплантиран пейсмейкър, покажете на този служител Вашата ИД карта за пейсмейкър, ако имате такава, и помолете служителя, извършващ проверката, да проведе личен обиск чрез опипване и потупване с ръце по продължение на тялото, вместо да преминете през рентгеновия апарат или да бъдете претърсен с палка.

Източник на информацията: Министерство на външните работи (МнВР)

За допълнителна информация пътниците също могат да посетят: http://www.dot.gov/airconsumer