образование
Аз уча…

Ученик в гимназия, някъде между 11 и 12 клас, през последните десет години си бил в система и си живеел според график, който ти показва…