здраве


Европейската здравноосигурителна карта

Европейската здравноосигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ, което имат всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права в страните…


Употреба на българската европейска здравна карта в Германия

Благодарение на европейската здравна карта всички граждани могат да се възползват от медицински грижи на територията на Европа, включително и в Германия. Категориите на здравноосигурителната…