Информация


Преводачи и преводи

Правото е система от социални правила и норми, която служи за основен регулатор на отношенията между хората и допринася в значителна степен за социалния мир….Пътуване с домашни любимци

Всеки гражданин на Европейският съюз (ЕС) има пълното право да пътува свободно със своята котка, куче или пор, ако животното му има европейски паспорт за…
Вашите права при онлайн пазаруване

Вашите права при онлайн пазаруване – Връщане на нежелана стока Все повече българи използват интернет за извършване на покупки. Eвропейското законодателство* защитава потребителите, когато пазарувате…Освобождаване от здравноосигурителни вноски при напускане на България

За да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски в страната, българските граждани, живеещи извън родината, трябва да отговарят на няколко условия: 1. Те трябва…


Правна помощ в Германия и ЕС

Правна помощ Във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) съществуват системи за правна помощ както за граждански, така и за наказателни производства. Правото на правна…


Вашите права на пътник при полет

Летенето със самолет по вътрешно европейски дестинации предлага отлична възможност за бързо и комфортно пътуване на сравнително поносими цени. Това, разбира се, важи само за…


Европейската здравноосигурителна карта

Европейската здравноосигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ, което имат всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права в страните…


Употреба на българската европейска здравна карта в Германия

Благодарение на европейската здравна карта всички граждани могат да се възползват от медицински грижи на територията на Европа, включително и в Германия. Категориите на здравноосигурителната…