Информация

Социална помощ в Германия. Парично обезщетение за безработица II (ALG II)

1. Основна информация В началото, някои основни бележки и препоръки, които Вие непременно трябва да съблюдавате: Правната база за основното осигуряване за търсещите работа лица е Социалният…

Преводачи и преводи

Правото е система от социални правила и норми, която служи за основен регулатор на отношенията между хората и допринася в значителна степен за социалния мир….Пътуване с домашни любимци

Всеки гражданин на Европейският съюз (ЕС) има пълното право да пътува свободно със своята котка, куче или пор, ако животното му има европейски паспорт за…