Частна пенсионна застраховка в Германия

old-age-164760_1280

Всеки един от нас достига до онзи етап от живота си, в който няма да бъде работоспособен и ще трябва да разчита до голяма степен на своята пенсия и спестявания. Много е вероятно, сумата която получавате от немския пенсионен фонд, да не Ви остави очаровани. Допълнителната частна пенсионна застраховка в Германия би била една отлична възможност да се справите с този проблем, увеличавайки дохода си. Рзбира се колкото по-рано започнете да планувате бъдещето, толкова по-удовлетворени бихте останали от крайния резултат. Държавните органи в Гернамия са наясно с този проблем и предлагат разнообразни варианти за допълнително осигуряване.

Според немското законодателство хората, които са собственици на фирми, не са длъжни да се самоосигуряват към немския държавен пенсионен фонд. При подобни случаи разходите направени за допълнителното пенсионно осигуряване могат да бъдат приспаднати от данъците в края на годината. Този вид пенсионна осигуровка се нарича Rürup Rente или Basis Rente.

За семействата, в които поне единият член е назначен на работа и  плаща задалжителните държавни осигоровки към Deutsche Rentenversicherung, държавата предлага отпускането на помощи под формата на Zulagen, а освен това за всяко едно дете в семейството се полагат допълнителни помощи, които получава съответното осигурено лице. Тази форма на пенсия се нарича Riester Rente.

Следващият вид осигуряване не е субвенциониран от държавата (Private Rentenversicherung). При този вид застраховка имате следните предимства:

 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционни програми на световните лидери Allianz Global Investors
 • Възможност да изтеглите спестения капитал по всяко време
 • Избор на инвестиционна стратегия: консервативна, балансирана и агресивна
 • Възможност за допълнително инвестиране
 • Защита при фатален край в резултат на злополука или при случай на трайна нетрудоспособност
 • Изтегляне на инвестираната по договора сума наведнъж

Една допълнителна, отлична възможност за осигуряване на добро бъдеще за Вашите деца е откриването на тяхна лична спестовна сметка, чрез която те биха могли да получат значителен стартов капитал, навършвайки пълнолетие.

За допълнителна информация относно частната пенсионна застраховка в Германия и безплатна консултация можете да се свържете по всяко време с

Sony UPX

Алиосман Али
застрахователен консултант Алианц Германия

Адрес: Oberfeldstraße 196, 12683 Berlin
Мобилен: 015752425232
E-Mail: Aliosman.Ali@allianz.de
Web: www.dittrich-allianz.de


„Алианц Германия” е финансова група, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти. Видове продукти, които се предлагат:

 • Автомобилни застраховки
 • Застраховки живот
 • Застраховка злополука
 • Застраховки за пътуване
 • Фирмени застраховки
 • Застраховка за правна защита
 • Имуществено застраховане
 • Общо застраховане
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Частна пенсионна застраховка
 • Финансиране за покупка на жилище
 • Спестовни фондове
 • И други