Детски добавки в Германия – Kindergeld

%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%82%d0%b0-brothers-457237_1920

Темата за “ Детски добавки в Германия „Kindergeld е много обширна. Тя трудно би могла да се опише и изясни в рамките на само една статия. Едно от най-широко разпространените заблуди сред българите в Германия е, че тя е форма на социална помощ. Изплащането на парите става от Фамилната каса към агенцията по заетостта (Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit), но в действителност това е форма на данъчно изравняване .  Детските имат за цел да гарантират минимума за препитание (Existenzminimum) на всяко живеещо в Германия дете.  Друга разпространена заблуда е, че децата са тези, които имат право над тези пари. Детските са форма на данъчно облекчение за родителите във връзка с разходите, които те правят за своите наследници. Право да ги получават получават автоматично всички работещи и живеещи в Германия родители, но за целта е нужно  да подадат формуляр (Antrag) и документи.

От 01.01.2017 детските добавки в Германия бяха увеличени с 2 евро/месец.

За 1 и 2 дете: 192.00 Евро/дете
за 3 дете: 198.00 Евро
за 4 дете и всяко следващо дете: 221.00 Евро/дете

Паралелно се увеличиха и Детските надбавки (Kinderzuschlag ) с още 10 евро, след като на 1 юли 2017 бяха увеличени веднъж с 20 евро. Увеличи се и данъчното освободените пари за деца (Kinderfreibetrag) на общо 7356 евро. Следващите увеличения в полза на родителите са планувани за 01.01.2018 година.

Право за получаване на детски добавки в Германия (Kindergeldanspruch)

Право на детски добавки в Германия имат родители на деца или техните попечители и настойници (примерно доведени и приемни родители), приели детето в своето домакинство. Живеещите в Германия чужденци, чиито деца живеят в чужбина имат също право да получават детски. ЗА целта е нужно към стандартните документи (формуляр, адресна регистрация, акт за раждане и т.н.) да се попълни още един формуляр.

Право на получаване на детски добавки в Германия има от момента на раждане на детето, до навършването на 18 годишна възраст. След преминаването на тази възраст, родителите имат право на детски ако детето следва в университет или продължава да учи в училище, прави професионално обучение (Berufsausbildung) или е регистрирано в Агенцията по заетостта като търсещ работа (arbeitssuchend). В подобни случаи родителите на детето получават детски докато то навърши 25 годишна възраст.  При деца с увреждания възрастта не е от значение и неговите родители получават детски и след навършването на 25 години.

Подаване на документи 

Подаването на документи става в писмена форма, чрез попълването на формуляр и предоставянето на акт за раждане(Geburtsurkunde) и адресна регистрация .  Имайте предвид, че обработката на документите отнема между 4 и 6 седмици. Детски могат да бъдат получени за макс. период от 4 години назад. В случай, че не сте знаели или пропуснали, можете лесно и бързо да наваксате.


Подробна информация за Детските добавки и съдействие при попълването на документите за тях  може да получите от:

Свържете се бързо и лесно с българските консултантски бюра в Германия чрез мобилното приложение за смартфони BGKontakti Berlin и BGKonatkti Bayern. Те могат да бъдат свалени и използвани напълно безплатно от тук:

ANDROID_BERLIN_RIA_02За Берлин:

Adroid:  play.google.com

iPhone: itunes.apple.com

За Мюнхен: 

Adroid:  play.google.com

iPhone: itunes.apple.com