Важна информация за новата учебна година в българското училище в Мюнхен

girl-1345800_1280

Уважаеми родители,

след успешното приключване на учебната 2015/2016 година, българското училище в Мюнхен очаква от месец септември повече от 100 деца за девета поредна година да продължат да пишат с радост заедно с любимите си учители историята на българската просвета в красивия град Мюнхен.

Ръководството на дружеството, което осигурява административното управление на училището, желае да Ви информира още преди началото на лятната ваканция в Бавария за някои важни за всички Вас промени в организацията на дружеството от следващата учебна 2016/2017 година. В следващите редове ще намерите информация за:

  1. Промяна в правилата за записване на децата в предучилищните и в извънкласните групи и на учениците.
  2. Промяна във филиалната база.
  3. Промени в педагогическия състав.
  4. Информация за началото на новата учебна година.

1. Промяна в правилата за записване на децата в предучилищните и в извънкласните групи и на учениците.
Общото събрание на дружеството реши да въведе за първи път задължителност на членството на децата и на представляващите ги родители в дружеството. Това е нормална практика в Германия и се въвежда също така и в училището. Така досегашната такса за обучение се заменя от членски внос. Тази промяна се налага и поради факта, че издаваните до сега служебни бележки за платена такса не винаги се признаваха от данъчните власти като разход, който може да се приспадне от дохода при изчисляване на годишния данък в данъчните декларации.

Естествено, увеличаването на членската маса на дружеството ще даде възможност на всички родители да влияят непосредствено на неговата политика и решения и с нови идеи и лично усилие да развиват и обогатяват училищния живот.

Предвижда се през месец октомври да се проведе извънредно общо събрание, на което да се приемат допълнителни промени в устава на дружеството и да се избере нов управителен съвет. Управителния съвет на училището настоятелно моли родителите да изпратят попълнените документи по мейл (сканирани с подписи), факс или по пощенски път в най-кратък срок, по възможност до края на месец юли, за да можем да се планират групите и класовете за следващата учебна година, както и да се подпишат своевременно договорите с преподавателите! За целта могат да се ползват:

Мейл: info@bulgarische-schule-muenchen.de
Факс: 03212 540 9996
Адрес: Bulgarische Schule in München Paisii Hilendarski e.V.
Postfach 10 66
85501 Ottobrunn

2. Промяна във филиалната база.

След преместването на училището от Нойперлах в Нойбиберг преди няколко години, поради големия интерес дружеството намери семинарни помещения за провеждане на занимания и в западната част на града, в квартала Пазинг. Поради липса на достатъчно помещения в намерената тогава сграда, за част от децата беше осигурено помещение на Гангхоферщрасе, близо до Бавариапарк.

Както повечето от Вас са информирани, филиалът в Пазинг трябваше по средата на учебната година изненадващо бързо да се премести в нова, все пак значително по-подходяща и приятна истинска училищна сграда. В момента училището има възможност да ползва повече помещения както в тази нова сграда, така и евентуално в едно от другите съседни училища. Проведени са положителни разговори и са подадени съответните заявления с цел осигуряване на помещения по време, предпочитано от родителите.

С цел консолидиране на усилията в тази част на града на едно място и за повишаване качеството на педагогическото и на административното управление и на връзките между филиалите, общото събрание на дружеството реши да присъедини двете детски групи от Гангхоферщрасе към филиала в Пазинг, с възможност за избор и на филиала в Нойбиберг по желание на родителите.

3. Промени в педагогическия състав.

Преподавателите в българското училище в Мюнхен са професионалисти с богат опит в преподавателската дейност, с много любов към децата и умение увлекателно да ги поведат по пътеката на знанието, да задържат интереса им към преподаваните предмети и да възпитават неуморно у тях българския дух.

Управителният съвет на дружеството провежда в края на всяка учебна година индивидуални разговори с всички колеги и изразява желанието си за продължаване на сътрудничеството си с тях. Повечето разговори вече са проведени и учителите са уверили управителния съвет, че ще се радват на още една година да работят и да празнуват заедно със своите питомци – като редовни учители или по заместване.

За съжаление, по лични причини от следващата учебна година напуска директорката г-жа Грозданка Петкова. Работата, която тя свърши през последните година и половина, богатият опит, който предаде, мъдростта на професионалист-педагог и емоционалната й обвързаност на лидер, успял да сплоти учителския колектив, ще бъдат от голяма полза за успешното поемане на щафетата от следващия педагогически ръководител на училището.

4. Информация за началото на новата учебна година.

Подробна информация за откриването на учебната 2016/2017 година на 16./17. септември в двата филиала ще намерите в началото на септември на страницата на училището в интернет. За допълнителни справки можете да пишете на електронната поща или да се обадите на телефон +49 (0)152 319 574 93.

Управителния съвет на дружество с идеална цел Българско училище в Мюнхен „Паисий Хилендарски“ пожелава на всички деца и техните родители и на всички наши приятели весели и топли ваканционни дни!

Михаил Цеков
Председател на Управителния съвет на Дружество с идеална цел „Българско училище в Мюнхен Паисий Хилендарски“
Тел.: +49 175 540 9996
Факс: +49 3212 540 9996
Мейл: vorstand@bulgarische-schule-muenchen.de
Интернет: www.bulgarische-schule-muenchen.de
Skype: bulgarischeschuleinmuenchen
Facebook: www.facebook.com/bulgarische.schule.muenchen
Twitter: www.twitter.com/BGSchoolMunich
LinkedIn: www.linkedin.com