Германия иска да ограничи помощите за чужденци от ЕС

монета от 2 евромонета от 2 евро

Германия иска да ограничи със закон изплащането на социални помощи за преселници от ЕС. Ако бъде прието, това предложение на министъра на труда Андреа Налес ще засегне и много българи в Германия. По последни днанни, през септември 2015 година 62 хиляди наши сънародници са получавали социални помощи в Германия. Все още обаче е трудно да се каже, колко от тях ще бъдат засегнати от новите промени. Една голяма част от тези хора работят, но ниските им доходи ги правят зависими от помощи. Тези хора и в бъдеще ще имат право на социални помощи.

Промените засягат гражданите на ЕС, които не работят и не си търсят работа или никога не са работили в Германия – и поради тази причина не са добили право да получават германски социални помощи. Министърът на труда Андреа Налес предлага емигранти от ЕС да добиват право на социални помощи чак след 5 години престой в Германия. Законопроектът предвижда и отпускане на заем, с който да се покрият разходите по завръщането в родната, ако някой предприеме тази крачка. Предстои текстът да бъде обсъден от правителството и гласуван от парламента.

По този начин политиката реагира на решение на Федералния социален съд, който беше постановил, че след шест месеца престой в Германия чужденците следва да получат право на социални помощи. Поправките режат клона на онези мигранти, които се възползват от свободното придвижване в ЕС и идват в Германия заради социалните помощи.