Използват българи за голяма измама в Германия

монета от 2 евромонета от 2 евро

Статия на DW

Германските власти разследват предполагаема престъпна схема за източване на огромни суми от социалните каси. Твърди се, в измамата са участвали основно българи. Но германската преса пише, че българите са по-скоро жертва.

През последните няколко седмици прокуратурата в Бремен е иззела 1 400 папки с документи за изплащане на социални помощи на общо 1 250 социално слаби чужденци, повечето от които са български граждани. 180 от тези случаи вече се проверяват официално, тъй като има сериозни съмнения за извършена измама. Оттук нататък броят на проверките несъмнено ще нараства.

Как функционира измамата

Проверките трябва да докажат дали получателите на въпросните социални помощи са представяли фалшиви трудови договори като наети на непълно работно време. В Германия уредбата е такава, че всеки, чийто доход не стига за издръжка, може да подаде молба за отпускане на социални помощи. Тези помощи трябва да покрият разликата до минималната сума за издръжка, която в момента възлиза на 404 евро на месец – без наема и режийните разходи, които се добавят към помощите.

Очевидно схемата е била „измислена“ от две посреднически организации – „Aгенция за заетост и интеграция“ и „Дружество за семейството и половата равнопоставеност“. Двете организации, които имат за председател един и същ човек, са отчислявали за себе си част от социалните помощи, изплащани на социално слабите работници. На сайта си Радио Бремен пише, че българите са получавали само незначителна част от помощите, а лъвският пай е отивал у посредниците. Прокуратурата вече е повдигнала обвинения срещу председателя на двете организации, както и срещу един мъж, за когото се твърди, че е работил като преводач. Тепърва ще се установява дали и фирмите, посочени като работодатели на кандидатите за помощи, са замесени в схемата.

„Българите са жертва“

По информация на вестник „Везер Курир“, откакто прокуратурата се е заела със случая, броят на получателите на социални помощи е спаднал. По думите на Фридрих-Вилхелм Грул, ръководител на службата, която е изплащала социалните помощи, някои от получателите на помощи сами са се отписали, други са се покрили и не могат да бъдат открити, а на трети помощите са били спрени от самата служба. Нейният ръководител уверява, че оттук нататък всяка молба ще се проучва поотделно.

Грул е категоричен, че виновниците трябва да се търсят не сред получателите на социални помощи, а в двете посреднически организации. Те са предоставяли работниците на фирми, които са плащали доста по-малко от законовата минимална ставка от 8,50 евро на час. „Тези мигранти са били експлоатирани“, казва още Грул и добавя, че повечето от тях са били наети да чистят кораби. Има съмнения, че чужденците са били примамвани с оферти за добра работа в Бремерхафен. Повечето от тях идват от българския пристанищен град Варна, съобщава „Везер Курир“.

Щети за милиони

Първите съмнения за нередности са от края на 2014 година. Тогава броят на молбите за помощи изведнъж се увеличава, а служителите забелязват, че много от подадените молби изглеждат по един и същ начин. Освен това почти всички кандидати за помощи говорели на турски и в повечето случаи били придружавани от сътрудници на „Aгенцията за заетост и интеграция“. През пролетта на 2015 година бил заведен и първият иск за проверка по случая.

Ако бъде доказана, тази схема може да се превърне в най-мащабния случай на измами със социални помощи в Германия, пишат медиите и цитират представители на местните власти в Бремерхафен, според които щетите от тази измама възлизат на милиони евро.