Пътуване с домашни любимци

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.netImage courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net

Всеки гражданин на Европейският съюз (ЕС) има пълното право да пътува свободно със своята котка, куче или пор, ако животното му има европейски паспорт за домашни любимци. Такъв може да му бъде изваден при всеки упълномощен ветеринарен лекар. Документът трябва да се съдържа данни за валидна ваксинация против бяс на животното. В случай, че животното е на по-малко от 3 месеца (все още без ваксинация против бяс), човек трябва да се информира за правилата и изискванията в страна, която иска да посети с него.
Европейският паспорт за домашни любимци е само за кучета, котки и порове. Ако имате други домашни любимци, като например зайци или канарчета, трябва да проверете какви са съответните местни правила за излизане и влизане с такова животно в желаната от вас страната.

ВАЖНО: Ако отивате с животно в Ирландия, Малта, Обединеното кралство или Финландия, то трябва да е третирано против тенията Echinococcus, както следва: третирането трябва да се извърши от ветеринар не повече от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди планирания час на влизане в тези четири държави.
Ветеринарят трябва да впише информацията за третирането в съответния раздел на паспорта. Идентификация Вашето животно трябва да има електронен микрочип или четлива татуировка, със същия код, като този, посочен в паспорта.
Имайте в предвид, че в повечето страни от ЕС има строги правила за пренасянето на застрашени видове, както и на продукти от тях. Възможно е да имате нужда от разрешение при пътуване с определени видове. За да сте сигурни, че не нарушавате някой закон и за да си спестите неприятности е препоръчително винаги да проверявате в базата данни за търговията с диви животни и растения в ЕС.

Другата възможност е да се свържете с органа по CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора) в Австрия или съответно България (в зависимост от къде тръгвате), за да разберете дали е необходим сертификат за вида, с който искате да пътувате.

ВАЖНО: По време на епидемии от болести по животните е възможно на определени места да има ограничения върху пренасянето на живи животни и продукти от животински произход. В такъв случай е препоръчително да се свържете се с местния ветеринарен орган, ако възнамерявате да транспортирате животни.