Възстановяване на здравноосигурителни права при връщане в България

Image courtesy of nongpimmy at FreeDigitalPhotos.netImage courtesy of nongpimmy at FreeDigitalPhotos.net

За да се възстановят здравноосигурителни права при връщане в България, в НАП се подава заявление за завръщане. Освен него в Агенцията за приходите трябва да се представят и документи, които доказват, че лицето е пребивавало в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Такива документи могат да бъдат:

– копие от задграничен паспорт,
– удостоверение от областна дирекция на полицията,
– документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с превод от заклет преводач на български.

Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление за напускане, могат да се възстановят по два начина. Единият е автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които лицата се осигуряват здравно в България. Ако българите, които са били зад граница искат веднага да възстановят пациентските си права, те трябва да платят еднократно 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Ако се плащат през 2014 г. това са 12 вноски по 33,60 лв.