Пренасяне на алкохол, тютюн в рамките на ЕС

Image courtesy of satit_srihin at FreeDigitalPhotos.netImage courtesy of satit_srihin at FreeDigitalPhotos.net

Отварянето на европейските граници и приемането на България в Съюза даде възможност на много наши сънародници да пътуват свободно из Европа. В рамките на нормалното е, когато човек тръгва от България да се презапаси с алкохол и цигари, които в другите европейски държави са много по-скъпи. Това води често до проблеми с митническите служители. Хубаво е в такъв момент човек да бъде добре информиран, да познава свойте права, за да може да се зашити адекватно.
Когато пътувате от една държава от ЕС в друга, можете да вземете със себе си алкохол и тютюневи изделия за лична употреба, но не и за препродажба. Съгласно законите на ЕС не трябва да доказвате, че стоките са за ваша лична употреба, ако носите по-малко от:

– 800 цигари (40 кутии /4 картона), 400 пурети, 200 пури или 1 кг насипен тютюн;
– 10 литра спиртни напитки (високопроцентен алкохол), 20 литра непенливо вино, 90 литра вино (от които не повече от 60 литра пенливо вино) и 110 литра бира (около 5 каси).

Страните от ЕС могат да ограничават броя цигари, внасяни от страни от ЕС, които все още не прилагат минималния акциз. Този брой не може обаче по-нисък от 300 цигари. Препоръчително е преди да тръгнете на път да се информирате за изискванията и законите в страната, която ще посетите.
Ако носите повече от разрешените за лична употреба тютюневи изделия или алкохол, може да поискат от вас да: докажете, че те са за ваша лична употреба докажете, че сте ги купили (разписка или фактура). Ако при пътуване носите със себе си алкохол и тютюневи изделия в рамките на разрешеното за лична употреба, няма да се наложи да плащате акциз в страната от ЕС, в която отивате.
ВАЖНО: Тези правила не важат за пътници на възраст под 17 г., на които изобщо не е разрешено да носят алкохол или тютюневи изделия. Също така трябва да знаете, че НЯМА безмитно пазаруване за пътуващи от една страна от ЕС в друга.