Европейска шофьорска книжка

шофьорска книжкашофьорска книжка

От 19 януари 2013 г. всички нови шофьорски книжки, издадени в ЕС, трябва да са с форма на пластмасова кредитна карта, в стандартен европейски формат и с по-сигурна защита. Издадените до момента документи остават валидни, но ще бъдат сменени с книжки в новия формат при тяхното подновяване или най-късно до 2033 г. Това въжо особено за старите австрийски книжки, които са хартиени.

Ако шофьорската ви книжка е издадена от страна от ЕС, можете да я използвате в целия Съюз. Следните категории се признават в цяла Европа: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE. Имайте обаче в предвид, че ако се преместите да живеете в друга държава ще трябва да смените шофьорската си книжка с местна.

ВАЖНО: Преди да отпътувате за друга страна от ЕС, уверете се, че срокът на валидност на шофьорската ви книжка не е изтекъл. Не можете да шофирате в друга страна само с временна книжка или удостоверение.

Ако сте живели в държава извън ЕС (САЩ, Канада, Австралия, Русия и т.н.), където сте придобили шофорски права, но сте подменили неевропейската си шофьорска книжка за книжка от ЕС в страната, в която живеете понастоящем, можете да шофирате с нея в целия Съюз.

Ако сте пропуснали да направите това, но желаете да шофирате в ЕС с тази книжка книжка, е препоръчително да се свържете с компетентните органи в страната, която искате да посетите, или с посолството или консулство на вашата държава в тази страна. При всяко положение, подмяната на документа е препоръчителна за хора, които смятат да пребивавате за дълаг период от време в ЕС.

Be the first to comment on "Европейска шофьорска книжка"

Leave a comment